Volcano Triathlon

Volcano triathlon Lanzarote, de oudste Spaanse triathlon, hij stond tussen haakjes op mijn kalender. Ik race graag, maar enkele weken voor de Ironman (26 mei), wil ik de best mogelijke voorbereiding. Dus als het in het programma past, sta ik uiteraard aan de start. Na twee intensieve trainingsweken, mocht ik het afgelopen week wat rustiger aan doen, dus ik zou uitgerust en vol power aan de start staan. Volgens de coach zou ik gaan vliegen, en hij had gelijk…

Ik was klaar om te knallen in een veld van zo´n 100 dames inclusief pro´s. Na het bekijken van de startlijst hoopte ik op een top 5. De 1500 meter zwemmen vond plaats in de lagoon van Club La Santa. Ik boek vooruit gang op mijn niet-zo-sterke-onderdeel en ook vandaag voelde het goed. Als 13e kwam ik uit het water en haaste mezelf naar mijn fiets, de klopjacht kon beginnen.

De bikecourse was een heen-en-weertje van 2x 20km, verre van vlak en verre van windstil. Ik haalde enkele meiden in en op het keerpunt na 10km realiseerde ik dat ik 8e lag. ¨Goh, als ik nou als 5e van de fiets af kom en mijn plek tijdens de run kan behouden…¨, dacht ik. De motor begon warm te draaien, de benen voelden top en na 30km lag ik 4e. Uiteindelijk flikte ik het om tegelijk met nummer 2 aan het lopen te beginnen.

Ze kon me niet volgen, ik vloog, maar vloog ik niet te hard? Ik wilde niet temperen met 3 pro´s in mijn kielzog, ik moest door: ¨Kom op Tess, 10 km ´maar´. Halverwege leek ik even een dipje te krijgen, maar na het keerpunt op 5 kilometer, zag ik dat ik íets was uitgelopen. Volhouden was de enige opdracht voor de resterende 5 kilometer, nummer 1 was te ver weg om in te halen (2 a 3 minuten). Met de overweldigende aanmoedigingen moest dat helemaal goed gaan komen en de laatste 2 kilometer wist ik het: top 5, podium, 2e!!! Ke cabron, what the f*ck in het Spaans (ja, ik leer hier ook de ongebruikelijke taal 😉) coach en ik konden het even niet geloven, echt heel blij met dit resultaat! 😍

24min🏊🏼‍♀️+1u03🚵🏽‍♀️+40min🏃🏽‍♀️=🏁2:12:05

´s Avonds volgde de altijd sfeervolle prijsuitreiking waar ik zowel een troffee voor beste eilandbewoonster en een troffee voor tweede dame overall in ontvangst mocht nemen. Klinkt toch een beetje apart: ¨Second place, from Lanzarote, Tessa Kortekaas!¨ Ik vind het goed klinken, houden zo! Met de vorm zit het klaarblijkelijk goed! Met een flinke bak vertrouwen gaan we aftellen, nog 4 weken: Ironman Lanzarote! 💪🏽

📸: James Mitchell Photography

🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Volcano triathlon Lanzarote, the oldest Spanish triathlon, he was in brackets on my race calendar. I love to race, but a few weeks before the Ironman (May 26), I want the best possible preparation. So if it fits in the program, I´m inn. After two intensive weeks of training, I was allowed to take a bit of rest and train slower last week, so I´d be ready to race hard. According to the coach, I would fly, and he was right …

I was ready to rock in a field of about 100 ladies including pros. After looking at the start list I was hoping for a top 5. The 1500 meter swim took place in the lagoon of Club La Santa. I´m making progress on my not-so-strong part and today it felt good as well. As 13th I came out of the water and rushed to my bike, hunting could begin. The bike course was a back-and-forth of 2x 20km, far from flat and far from windless. I picked up some girls and at the turning point after 10km I realized I was on 8th position. “Wel, if I can come of the bike as 5th and keep my place during the run… ¨, was what I was thinking at that moment. The engine started to warm up, the legs felt great and after 30km I was on 4th position. In the end I made it to start the 10km run at the same time as number 2.

She couldn´t follow me, I was flying, but didn´t I fly too fast? I didn´t want to temper with 3 pros right behind me, I had to go through: ‘Come on Tess, it´s only 10 km’. Halfway I seemed to have a dip, but after the turning point at 5 kilometers, I saw that I was running out a bit. Persistence was the only thing I had to do for the remaining 5 kilometers, number 1 was too far away to overtake (2 to 3 minutes). I should be fine with the overwhelming encouragement I got from the lovely people on the sideline and the last 2 kilometers I knew it: top 5, podium, 2nd !!! Ke cabron, what the f * ck in Spanish (yes, I also learn the unusual words here 😉) coach and I couldn´t believe it, really happy with this result!

24min🏊🏼+ 1h03🚵🏽+ 40min🏃🏽= 🏁2:12:05

In the evening followed the attractive award ceremony where I received both a trophy for best resident and a trophy for second lady overall. Sounds a bit strange: “Second place, from Lanzarote, Tessa Kortekaas!” I think it sounds good, keep it that way! With my shape it isapparently good! We are counting down, another 4 weeks: Ironman Lanzarote! 💪🏽

7 gedachten over “Volcano Triathlon

    1. Mooi hé?! Ik heb ook weer zo genoten, had ook kippenvel de laatste kilometer. Zo’n mooie beloning na hard werken en zo veel aanmoedigingen en complimenten en verbazing van mensen (en mezelf) achteraf!

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s